arentr+90 212 416 77 40
·
iletisim@globalpasstr.com
·

TÜRK VATANDAŞLIĞI

Tüm yatırım fırsatlarına yeni bir soluk;

Türk Vatandaşlığı.

19.09.2018 tarihinde yayımlanan yönetmelik ile yatırım yoluyla vatandaşlık kazanılması hakkında aranan mali kriterler düşürülerek; 1.000.000 USD yerine, 250.000 USD’e gayrimenkul satın alan veya 3.000.000 USD yerine 500.000 USD bankaya mevduat yatıran yabancılar Türk Vatandaşlığına başvuruda bulunma imkanına sahip oldular.

Türk Vatandaşlığının Kazanılması

250.000 USD Değerinde Gayrimenkul Satın Alarak

19.09.2018 tarihinde yayımlanan Türk Vatandaşlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelikle birlikte artık 250.000 USD değerinde gayrimenkul yatırımı yapan kişilerin Türk Vatandaşlığı kazanması mümkün hale geldi.

Gayrimenkul yatırımı yoluyla vatandaşlık kazanılması için takip edilmesi gereken adımları özetlersek;

 • 250.000 USD değerinde gayrimenkul satın alınmalıdır. ​
 • Bu gayrimenkul yapılı bir taşınmaz olabileceği gibi arsa, tarım arazisi gibi yapısız bir taşınmaz da olabilir.
 • Gerçekleştirilen satış işlemi alıcının banka hesabından satıcının banka hesabına yapılan 250.000 USD değerindeki transfer banka onaylı dekontlar ile belgelendirilmelidir. 
 • Satın alınan gayrimenkule ilişkin olarak SPK onaylı şirketlerden taşınmaz değerleme raporu alınmalıdır.
 • Taşınmazın 3 yıl satılmayacağına ve istisnai yoldan vatandaşlık başvurusunda bulunulduğuna dair beyanın tapu kütüğüne şerh verilmelidir.
 • Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünden alınacak olan yatırım uygunluk belgesi ile kişi başvuruya hazır hale gelir.
 • Kısa dönem ikamet izni alınmalıdır.
 • İkamet izni başvurusunun olumlu sonuçlanması ile birlikte, gerekli tüm evraklarla Türk Vatandaşlığı başvurusunda bulunulur.
 • Başvurunun sonuçlanması ortalama 2-3 ay sürmektedir.
 • Yabancının vereceği vekaletname ile başvuru süreci başından sonuna kadar tarafımızca yürütülmekte olup, yabancının tüm süreç boyunca sadece bir kez Türkiye’ye gelmesi ve ikamet izni için yapılacak mülakata katılması yeterli olmaktadır.
Türk Vatandaşlığının Kazanılması

500.000 USD Tutarında Banka Mevduatı Yaparak

19.09.2018 tarihinde yayımlanan Türk Vatandaşlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelikle birlikte artık 500.000 USD tutarında banka mevduatı yatırımı yapan kişilerin Türk Vatandaşlığı kazanması mümkün hale geldi.

Banka mevduatı yatırımı yoluyla vatandaşlık kazanılması için takip edilmesi gereken adımları özetlersek;

 • 500.000 USD tutarında mevduat Türkiye’de faaliyet gösteren bankalardan birine yatırılmalıdır.
 • Mevduatın yatırıldığı tarih önem arz etmemektedir. Yatırım uygunluk belgesinin alınması için BDDK’ya yapılacak başvuru esnasında mevcut mevduatın kanunda yer alan asgari tutarı sağlıyor olması yeterlidir.
 • Mevduatın USD türünde olması zorunlu olmayıp, karşılığı döviz veya Türk Lirası tutarında yatırılması da mümkündür.
 • Mevduatın kanunda yer alan bedeli sağlayıp sağlamadığı başvurunun yapıldığı tarihteki TCMB efektif satış kuruna göre belirlenecektir. 
 • Mevduatın yatırılmasının ardından yatırım uygunluk belgesi alınması için BDDK’ya başvuruda bulunulur. Uygunluk belgesinin alınmasıyla kişi başvuruya hazır hale gelir.
 • Kısa dönem ikamet izni alınmalıdır.
 • İkamet izni başvurusunun olumlu sonuçlanması ile birlikte, gerekli tüm evraklarla Türk Vatandaşlığı başvurusunda bulunulur.
 • Başvurunun sonuçlanması ortalama 2-3 ay sürmektedir.
 • Yabancının vereceği vekaletname ile başvuru süreci başından sonuna kadar tarafımızca yürütülmekte olup, yabancının tüm süreç boyunca sadece bir kez Türkiye’ye gelmesi ve ikamet izni için yapılacak mülakata katılması yeterli olmaktadır.