arentr+90 212 416 77 40
·
iletisim@globalpasstr.com
·

İKAMET İZNİ

İkamet İzni

Türkiye’de vizenin veya vize muafiyetinin tanıdığı süreden veya doksan günden fazla kalacak yabancıların ikamet izni almaları zorunludur. Bu belgeye sahip olan yabancı oturma izni aldığı süre boyunca Türkiye’de yasal olarak yaşama hakkına sahip olur.Başvurularınız adımıza düzenlettireceğiniz vekalet aracılığıyla hızlı ve etkin bir şekilde sonuçlandırılmaktadır.

İkamet İzni Türleri

Oturma (İkamet) İzni:

Türkiye’de belirli bir yerde belirli bir süre yaşama hakkı sağlayan ve yetkili makamlar tarafından verilen izin belgelerine ülkemizde ikamet izni adı verilir. Türkiye’de, vizenin veya vize muafiyetinin tanıdığı süreden ya da doksan günden fazla kalacak yabancıların ikamet izni almaları zorunludur. Bu belgeye sahip olan bir yabancı, oturma izni aldığı süre boyunca Türkiye’de yasal olarak yaşama hakkına sahip olur. Türkiye’de kısa dönem, öğrenci, aile, uzun dönem ve insani ikamet izni çeşitleri vardır ve başvurular göç idaresine online olarak internet üzerinden yapılır. Farklı ikamet izni türleri için yabancılardan farklı kriterler aranmakta ve gereken izinler bu kriterlere göre verilmektedir.

Aile İkamet İzni:

Aile ikamet izni; yabancı eşe, ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocuğa, ikincil koruma sahiplerine, mültecilere ve Türk Vatandaşlığı Kanununun 28. maddesi uyarınca Türk vatandaşlığını kaybetmiş olanlara verilir. Aile ikamet izninin alınmasında ‘’destekleyici’’ kişi Türk vatandaşı olabileceği gibi, Türkiye’de ikamet izni sahibi veya mülteci ya da ikincil koruma statüsündeki bir yabancı da olabilir.

Aile ikamet izni her başvuruda en fazla iki seneliğine verilmektedir. Evli çiftlerin her ikisinin de 18 yaşından büyük olmaları gerekmektedir. Birden fazla eş ile evlilik durumunda yalnızca bir eş için aile ikamet izni başvurusunda bulunulabilmektedir. Ancak diğer eşlerden olan çocuklar için aile ikamet izni düzenlenebilmektedir. Ayrıca çocukların aile ikamet izni başvurularında Türkiye dışında varsa ortak velayeti bulunan anne veya babanın muvafakatı gerekmektedir.

Kısa Dönem İkamet İzni:

Kısa dönem ikamet iznine başvurusu; aşağıda sayılı geliş amaçlarına uygun konaklama koşullarına sahip yabancılar tarafından yapılabilmektedir.

Türkiye’ye araştırma amacıyla gelecekler
Türkiye’de taşınmaz malı bulunanlar
Ticari bağlantı veya iş kuracaklar
Hizmet içi eğitim programlarına katılacaklar
Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu anlaşmalar ya da öğrenci değişim programları çerçevesinde eğitim veya benzeri amaçlarla gelecekler
Turizm amaçlı kalacaklar
Kamu sağlığına tehdit olarak nitelendirilen hastalıklardan birini taşımamak kaydıyla tedavi görecekler
Adli veya idari makamların talep veya kararına bağlı olarak Türkiye’de kalması gerekenler
Aile ikamet izninden kısa dönem ikamet iznine geçenler
Türkçe öğrenme kurslarına katılacaklar
Kamu kurumları aracılığıyla Türkiye’de eğitim, araştırma, staj ve kurslara katılacaklar
Türkiye’de yüksek öğrenimini tamamlayanlardan mezuniyet tarihinden itibaren altı ay içinde müracaat edenler
Türkiye’de çalışmayan ancak Cumhurbaşkanınca belirlenecek kapsam ve tutarda yatırım yapacaklar ile bunların yabancı eşi, kendisinin ve eşinin ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocuğu
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları
Kısa dönem ikamet izni, ilk başvuruda en fazla iki yıl süreliğine verilmektedir. Yabancı başvuru sahiplerinin, talep edilen ikamet izin süresinin bitiminden itibaren en az altmış gün süreli pasaport veya pasaport yerine geçen belgesine sahip olmaları gerekmektedir. Ayrıca kısa dönem ikamet izni sahiplerinin yurt dışında kalma süresine ilişkin herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.

Öğrenci İkamet İzni:

Öğrenci ikamet izni başvurusu; Türkiye’de Yüksek Öğrenin Kurumuna bağlı lisans, yüksek lisans, doktora ve ön lisans programlarına kayıt yaptıran yabancı uyruklu öğrenciler tarafından yapılabilmektedir. Yabancı öğrencilerin, Türkiye’ye gelişleri akabinde bir ay içerisinde öğrenci ikamet iznine başvurmaları gerekmektedir.

Üniversitelere kayıt yaptıran yabancı öğrenciler eğitim süresinin tamamını kapsayacak şekilde öğrenci ikamet izni alabilmektedirler. Öğrenci ikamet izni süresi, ikamet izni başvurusu yapan yabancı öğrencinin öğrenim süresinden çok olamaz. Ayrıca öğrenci ikamet izni sahibi lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri doğrudan çalışma izni alarak çalışabilmektedir. Ancak öğrenci ikamet izni, öğrencinin anne ve babası ile diğer yakınlarına, ikamet izni alma konusunda hiçbir hak sağlamamaktadır.

Uzun Dönem İkamet İzni:

Geçerli bir ikamet izni ile Türkiye’de kesintisiz en az sekiz yıl ikamet izniyle kalmış olan ya da Göç Politikaları Kurulunun belirlediği şartlara uyan yabancılar; uzun dönem ikamet iznine hak kazanırlar. Fakat ülkemizde mülteci, şartlı mülteci statüsünde bulunanlar ile, insani ikamet izni sahipleri ve geçici koruma altında bulunan yabancılar uzun dönem ikamet iznine başvuruda yapamazlar. Ek olarak uzun dönem ikamet izni başvurusunda bulunabilmek için aşağıda belirtilen koşulların karşılanması gerekmektedir.

Son üç yıl içinde sosyal yardım almamış olmak
Kendisi veya varsa ailesinin geçimini sağlayacak yeterli ve düzenli gelir kaynağına sahip olmak
Geçerli sağlık sigortasına sahip olmak
Kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından tehdit oluşturmamak
Yabancının Türkiye dışında eğitim, sağlık veya zorunlu kamu hizmeti gibi sebepler haricinde bir yıldan uzun süreli bulunması halinde ise ikamet izni iptal edilebilir.